Ρουμανία, 2021. Η φορολογία 1% και η επανάσταση στη φορολογία εταιρειών του ίδιου γκρουπ

Το 2021 ξεκίνησε για τη Ρουμανία χωρίς σοβαρές αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων. Ο βασικός φόρος των εταιρειών (με τζίρο άνω του 1.000.000 Ευρώ) παραμένει στο 16% επί των κερδών, όπως ορίστηκε από το 2005.